Strongo przyrost suchej masy

przyrost suchej masy