Strongo o której godzinie ćwiczyć

o której godzinie ćwiczyć