Strongo czy Aspiryna to NLPZ

czy Aspiryna to NLPZ