Strongo spalacze tłuszczu czy działają

spalacze tłuszczu czy działają