Strongo mięsień mostkowo-obojczykowo-sutkowy

mięsień mostkowo-obojczykowo-sutkowy