Strongo jak alkohol działa na mięśnie

jak alkohol działa na mięśnie