Strongo diureza przy odwodnieniu

diureza przy odwodnieniu